رباعی شماره‌ی ۲۵۶


حیف از تو که عمر خود چه آسان بازی
خود را به میانه در زیان اندازی‎

حیف از تو که این حیات پربارت را
قربانی مردمان نادان سازی


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید