رباعی شماره‌ی ۸۰


گویند حساب در قیامت باشد
گر باشد و سنجه‌اش عدالت باشد

بسیار بود عجب گر آن مفتی دین
در کنج بهشت و جای راحت باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید