رباعی شماره‌ی ۱۶۴


ساقی! بده من را قدحی دیگر باز
مطرب! ز سرور و شادمانی بنواز‎

دلبر! بده بوسه‌ای از آن غنچه‌ی ناز
کاین عمر گذشت و باقیش نیست دراز


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید