رباعی شماره‌ی ۹۰


یوسف هم اگر امیر کنعان باشد
او را همه کس به گوش و فرمان باشد

هرگز نکند دوای بدبختی قوم
گر جهل مقدسی به اذهان باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید