رباعی شماره‌ی ۱۶۵


بینم که زوالم شده دیگر آغاز
دانم که نباشدم چنان عمر دراز‎

خواهم که به سر کنم همه باقی عمر
بنشسته کنار دلبر و باده و ساز


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید