رباعی شماره‌ی ۵


شیخی به نماز مسجدی کرد دعا
هر میکده‌ای نموده نابود خدا

از گنبد مسجد آمد این بانگ به گوش
مسجد به رهی جدا و میخانه جدا


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید