رباعی شماره‌ی ۱۴۵


آنکس که ابد پس از فنا می‌جوید
وز خلق در این زمان وفا می‌جوید‎

باشد چو کسی که کیمیا داند و لیک
عمری به عبث ز مس طلا می جوید


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید