رباعی شماره‌ی ۲۸۱


رفتم به در میکده از بهر شراب
دیدم پشه‌ای نشسته با حال خراب‎

گفتا که ز جام و می نباشد خبری
زان لطف که می کند به ما، اهل کتاب


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید