رباعی شماره‌ی ۲۹۳


آمد پشه‌ای سراغ من در شب تار
نیشی زد و از رگم چشید او بسیار‎

سرمست شد و به آسمان زد فریاد
شکرت که شراب و باده کردی تو نثار


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید