رباعی شماره‌ی ۱۹


خرسندم از آنکه در جهان این خبر است
عمر خفقان و تیرگی‌ها به سر است

افسوس ولی زمان تغییر و گذار
از آنچه که مانده عمر من، بیشتر است

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید