رباعی شماره‌ی ۱۹۳


از چرخ فلک ز کار او پرسیدم
گفتا که به کار خود پر از تردیدم‎

گفتند بشو عیان و ظاهر گشتم
گفتند بچرخ و تا ابد چرخیدم

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید