رباعی شماره‌ی ۱۵۲


گر روز قیامتی بود آخر کار
گر سنجه‌ی عادلانه ورزد دادار‎

در باغ ارم به آن کسی جای دهد
کز او نرسیده بر خلایق آزار


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید