رباعی شماره‌ی ۱۹۸


آنکس که گرفتار زمان گشته منم
سرگشته و حیران جهان گشته منم‎

آنکس که به جستجوی معنای وجود
آواره و بی‌ نام و نشان گشته منم

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید