رباعی شماره‌ی ۲۲۲


در بازی زندگی ببینی به جهان
صد قاعده نانوشته، پنهان و عیان‎

شکرست، که اینچنین نباشد آسان
هر کس به کلک برنده گردد به میان


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید