رباعی شماره‌ی ۳۹


گفتم سخنی، ولی چه‌ها بشنیدست
در خلوت خود، ز خود چه‌ها پرسیدست

چون گفت ز فهم خود به یک یار دگر
بر من چه که آن دگر چه‌ها فهمیدست


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید