رباعی شماره‌ی ۲۵۷


ای چرخ فلک که روز و شب می‌تازی
تا از گل خاک من سبویی سازی‎

آرام بگیر و لحظه‌ای مستی کن
بی‌شک که تو هم به باده دل می‌بازی


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید