رباعی شماره‌ی ۲۵۲


پرسید کسی ز کافر می‌خواری
جز باده‌خوری، مرا چه پندی داری‎

گفتا بپسند خیر خود بر همه کس
دیگر، مپسند هر آنچه زان بیزاری


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید