رباعی شماره‌ی ۲۱


کردار و ادب بجو، که دوری ز شر است
با اهل هنر نشین، که غیرش ضرر است

لیکن چو کسی غرض به جانت بکند
آداب و هنر بنه، که این خود هنر است


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید