رباعی شماره‌ی ۲۱۸


از بهر چه احترام شاهان و سران
دارند مگر تفاوتی با دگران‎

بشکن بت توخالی هر شاه و وزیر
هستی تو اگر به حال مردم نگران


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید