رباعی شماره‌ی ۷۳


داروغه ز حقّشان به خروار خورد
خوابند، که هر چه خواست بسیار خورد

دزدد چو ز نان خشکشان مسکینی
باید که ز تازیانه صد بار خورد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید