رباعی شماره‌ی ۲۹۹


افتاد به جام باده‌ی من سحری
با حال پریشان پشه‌ی بیخبری‎

دیدم که شناکنان و با بال و پری
خوشتر شده او به باده از هر نفری


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید