رباعی شماره‌ی ۵۲


گر با غم دل، تو را سر و کاری نیست
بر صحبت با تو هیچ اصراری نیست

منشین به کنار من و بگذر که دگر
زین بیش مرا شکیب آزاری نیست


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید