رباعی شماره‌ی ۱۴۸


کردند ملامتم که در این شب تار
با دلبر مه‌لقا تو را هست چه کار‎

برخاست فغان که راه خود را بروید
هم او به زمانه بالغست هم خود یار


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید