رباعی شماره‌ی ۱۹۵


ما را چو قضاوتی بکردی تو به خشم
آن قهر چو پرده‌ای تو را بود به چشم‎

بی‌کینه سخن شنیده و بگذشتیم
آن گفته‌ برای ما نیرزید چو یشم


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید