رباعی شماره‌ی ۶۴


فرهنگ و زبان و لهجه و قوم و نژاد
بودند گر علت بقا یا که فساد

اکنون همه بر سیاق یکسان بودیم
باقی همه مرده، رفته بودند ز یاد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید