رباعی شماره‌ی ۵۱


آرامش جان، جشن و عزاداری نیست
خونخواهی و کینه و هواداری نیست

گر هست رهی به سوی خوشبختی ما
آن راه بجز صبر و رواداری نیست


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید