رباعی شماره‌ی ۳۶


غم کن به نهان، که مایه‌ی خوشدلی است
رقصا به میان، که مایه‌ی خوشدلی است

در مجلس روضه‌خوان به یک دم منشین
آواز بخوان، که مایه‌ی خوشدلی است


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید