رباعی شماره‌ی ۲۴۸


قانون فلک به خاطرت بسپاری
یا خویشتن عادل جهان پنداری‎

کس را ندهی حکم به انصاف، مگر
خود را به زمانه جای او بگذاری


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید