رباعی شماره‌ی ۱۶۰


من را بنهند اگر به فر تاج به سر
بخشند اگر به هدیه صد کیسه‌ی زر‎

هرگز ندهد به من چنان مستی و شور
کان یار دهد مرا به یک لحظه نظر


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید