رباعی شماره‌ی ۱۶۱


دنیا به کجا رود نباشد به نظر
فردا چه شود کسی نیاورده خبر‎

ماییم و شراب ناب و آن چشم خمار
با مستی و بوسه سر کنیم شام و سحر


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید