رباعی شماره‌ی ۲۱۹


این چرخ فلک که کرده ما را انسان
در فهم جهان نموده ما را حیران‎

بیچاره کسی که با چنین حیرانی
آورد یقین و آفتی شد به جهان


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید