رباعی شماره‌ی ۵۸


دستی تو بگیر و غیر از آن دیگر هیچ
حق را بپذیر و غیر از آن دیگر هیچ

جامی به کف آر و مست و آزاده بزی
در عشق بمیر و غیر از آن دیگر هیچ


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید