رباعی شماره‌ی ۲۶۹


آنکس که همیشه مانده در نادانی
هر دم به خطا رود ز سرگردانی‎

جرمش نکند تفاوتی با دغلی
کو کرده خطا به نیتی پنهانی


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید