رباعی شماره‌ی ۱۱۷


هرجا که روم سپاس ساقی گویند
هر سو که شوم نشان او می‌جویند‎

آنانکه ز جام باده‌اش مست شدند
در هر نفسی ز عطر او می‌بویند


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید