رباعی شماره‌ی ۶۵


آن سنگ که مرگ بر سر گور نهاد
هر روز چنین اشارتی بر من داد

از آنکه به زیر سنگ خود خفته بپرس
کز او چه بمانده غیر سنگی به نماد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید