رباعی شماره‌ی ۶۰


آنکس که به نسیه وعده‌ی حورم داد
خود برد و مرا حواله در گورم داد

من بنده‌ی آنکسم که بی منّت و فضل
نقدی بگرفت و باغ انگورم داد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید