رباعی شماره‌ی ۱۸۶


روزی به سفر به وادی شام شدم
با دلشده‌ای رفیق و همگام شدم‎

پرسید ز من چگونه ماندی تو جوان
گفتم که ز پیروان خیام شدم


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید