رباعی شماره‌ی ۲۲۶


بنشین به کنار من، دمی را سر کن
آن اخم به چهره را کمی کمتر کن‎

یک جرعه بنوش و شعری از سیصد خوان
سرمست ز این دو، غصّه را آخر کن


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید