رباعی شماره‌ی ۹۱


بر بام فلک، زمین چو ارزن باشد
بر روی زمین، چو ذره هر تن باشد

محروم ز عقل یا که از دیده بود
گر ورد زبان کس، منم من باشد

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید