رباعی شماره‌ی ۱۸۷


هر آنچه که خواندنی بیامد، خواندم
هیچم ننمود و در سیاهی ماندم‎

لعنت به فلک که در سیه‌بازی خویش
بازیچه‌ی این بازی خود گرداندم


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید