رباعی شماره‌ی ۲۷۲


عشقست به جام و باده پرداختنی
عشقست دف و کمانچه بنواختنی‎

عشقست نگاه مست و لبخند نگار
عشقست به یک اشاره دل‌ باختنی


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید