رباعی شماره‌ی ۱۴۳


درمانده کسی که بر فلک بسته امید
شرمنده کسی که راه کج را بگزید‎

بازنده ولی در این میان هست کسی
کز ساقی و جام و مستی و باده برید


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید