رباعی شماره‌ی ۹۳


منطق به مثال تیغ تیزی باشد
اندیشه مکن از آن گریزی باشد

هان! تا نزنی به هرچه این خنجر تیز
شاید به میان، دل عزیزی باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید