رباعی شماره‌ی ۱۸۱


از وادی ایمان و یقین برگشتم
از هر چه کتاب و هر چه دین برگشتم‎

از آنچه میان آسمان می جستم
دل کنده، دوباره بر زمین برگشتم


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید