رباعی شماره‌ی ۴۳


دلبسته به عمر جاودانی ترسوست
حیران نشده به زندگانی ترسوست

آن کس که برای جستن دلبر و یار
قلبی نگشوده در جوانی ترسوست


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید