رباعی شماره‌ی ۲۷۰


صد پند و سخن ز سعدی و خاقانی
خیام حکیم و حافظ و قاآنی‎

هرگز نکند به شخص نادان اثری
باشد چو اسیر جهل بر نادانی


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید