رباعی شماره‌ی ۴۴


تا چند پی قضاوت آنچه نکوست
سوزانده دلی به آتش دشمن و دوست

گر نیک به احوال حریفان نگری
بینی تو که هر کسی چنانست که اوست


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید