رباعی شماره‌ی ۱۰۷


خورشید و زمین به دور خود چرخانند
صد ماه و ستاره گرد هم گردانند‎

رندان همه مست و بیقرار رخ یار
بر پوچی گردش فلک خندانند


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید