رباعی شماره‌ی ۴


صد باغ و گل و جوانه اینجاست مرا
صد خاطره از زمانه اینجاست مرا

اینجا چو ببازم همه‌ی عمر، چه باک
بازنده چرا، چو خانه اینجاست مرا


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید