رباعی شماره‌ی ۷۹


گر در سر تو شور سعادت باشد
آزرده مشو چو انتقادت باشد

نقدست که می‌برد تو را گام به پیش
هرچند ز کینه یا حسادت باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید